Návštěvní řád – Srub Javorná1) Pes se smí na zahradě pohybovat pouze na vodítku pod dozorem svého pána. Pracujeme na odstranění ikonky volného pobíhání pejsků, které bylo dříve povoleno, bohužel se neosvědčilo. Dbejte na to, aby váš čtyřnohý přítel nenarušoval pobyt ostatních návštěvníků, aby jeho chování negativně
     neovlivňovalo okolní prostředí (nejen na pozemku, ale i mimo něj) a aby nebyl poškozován
     jakýkoli majetek a příroda.

2) Za bouřky vypínejte ze zásuvek všechny elektrospotřebiče, včetně těch, které jsou trvalou součástí
     srubu. Při bouřkách nedoporučujeme navštěvovat horní část zahrady, která se nachází na hřebenu hory.

3) Při pobytu na zahradě respektujte živočichy, kteří zde žijí, a rostliny, které se zde nacházejí. Neubližujte
     žádným tvorům a neničte rostliny.
     Sbírat můžete jedlé houby nebo plody na keřích pro hosty, bylinky do čaje, na grilování a podobně.
    

4) V celém areálu (včetně interiéru srubu) je PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ A ROZDĚLÁVÁNÍ JAKÉHOKOLI
     OHNĚ MIMO PLOCHY K TOMU URČENÉ. Oheň je možné rozdělávat a kouření je povoleno pouze v horní části zahrady v oblasti
     ohniště a grilu. Zde prosím řádně uhašené nedopalky vhazovat pouze do ohniště nikoliv do suché luční trávy.
     Kouření navíc nesmí obtěžovat další hosty Srubu Javorná.

5) Dodržujte prosím noční klid mezi 22:00 a 06:00 hodinou (platí pouze při rezervaci jen jednoho z apartmánů).

6) Prosíme, chovejte se v interiéru srubu tak, aby nebyla poškozena jakákoli jeho část. Zejména se vyvarujte
     poškozování a „zapisování informací“ do kulatiny (rytí, zatloukání hřebíků apod.) Na celém parkovišti (nejen mezi automobily) zamezte dětem hraní her,
herní plochy pro kopání s míči a pod. se nachází v horní části zahrady.

7) Je zakázáno používat elektrospotřebiče s vysokým příkonem (elektrický gril, ponorný vařič, remoska, přímotop
     apod.)  Pokud budete chtít využít spotřebič, který vám vybavení srubu nenabízí, obraťte se na nás prosím s dotazem možnosti jeho použití.
Samozřejmostí je pak používání přenosných počítačů, tabletů, telefonů, adaptérů a jiných spotřebičů
     s nízkou spotřebou. V koupelně je povoleno použití fénu, holicího strojku a kulmy.

8) Srub je specifická stavba, která při „používání“ vyžaduje větrání v každém ročním období. Prosíme, zajistěte,
       aby během Vašeho pobytu byl srub pravidelně větrán. Zejména při vaření používejte digestoř a okenní
       ventilačku. Bude-li to možné, využívejte při vaření možnosti větrání celým oknem.

9) Ve Srubu Javorná podporujeme třídění odpadu (plast, papír, sklo, kov, bioodpad). Třídit můžete, ale nemusíte,
pokud nechcete, budeme však rádi, pokud využijete odpadové nádoby u srubu. Bioodpad bude zkompostovám přímo na zahradě.
   
10) Majitelé a provozovatelé Srubu Javorná neručí za škody vzniklé na majetku a na zdraví. Každý ubytovaný je
       povinen chovat se tak, aby k podobným škodám a újmám nedošlo. Zejména rodiče a zákonní zástupci jsou pak
       povinni zajistit bezpečí svým dětem a děti poučit, jak se k majetku a přírodě chovat.

11) V případě nouze je možné využít hasicí přístroj - v A2 umístěn u hlavního vchodu, v A1 umístěn ve velké skříni u hlavního vchodu.
       Prosíme, nezneužívejte tohoto vybavení, aby mohlo sloužit v době, kdy ho bude opravdu potřeba.

12) V případě jakéhokoli poškození kterékoli části Srubu Javorná a zahrady,
       jste povinni toto poškození nahlásit. Vzniklé škody se řeší dohodou. V případě větších škod nebo nedohody
       se pak postupuje dle platného občanského zákoníku. Prosíme, dodržujte výše uvedená ustanovení.
       Předejdete tak případným nepříjemnostem.

     

 


Prosíme Vás, abyste při Vašem pobytu ve Srubu Javorná šetřili s elektrickou energií. Zejména je důležité zhasínat v prostorách, kde se právě nenacházíte, nenechávat zbytečně zapnuté spotřebiče, které aktuálně nevyužíváte, apod.


Žádáme Vás také o úsporné zacházení s vodou.